|

מבחן תיווך אפריל 2016

1.שי פנה למשה המתווך וביקש ממנו למכור את הדירה שלו. שי מציג בפני משה בגאווה אישור כי הדירה רשומה בלשכת רישום המקרקעין וטוען כי עקב כך הוא אינו חייב בתשלום מס שבח בעת מכירת הדירה . בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? א.שי צודק; מאחר שהמקרקעין שלו רשומים בלשכת רישום המקרקעין אין הוא…