|

מבחן תיווך יולי 2017

1.אסף הינו דייר מוגן בדירה בדמי מפתח בתל אביב משנת 1955, וכעת החליט למכור את זכויותיו בדירה. מה יהיה חלקו בדמי המפתח? א.66%. ב.79%. ג.59%. ד.75%. 2.ליאון הוא דייר מוגן בנכס המשמש אותו כמספרה לפי חוזה השכירות. לימים הוא פנה לבעל הבית מנחם וביקש להשתמש במושכר כבית קפה. מנחם הבעלים סירב לבקשת ליאון, ללא כל…