מבחן תיווך אוקטובר 2016

1.יוסף הוא הבעלים של חלקה מספר 6. לאסתר אחותו בעלות על חלקה מס’ 7. שתי החלקות צמודות זו לזו. חלקה 6 משועבדת בזיקת הנאה, בזכות מעבר כדי להגיע לחלקה 7. לימים אסתר הלכה לעולמה ויוסף ירש את חלקה 7. יוסף איחד את חלקה 6 וחלקה 7 לחלקה אחת. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון…