מבחן תיווך יולי 2016

1.אביב הוא דייר מוגן. אביב נפטר ונעמי, שהייתה ידועתו בציבור מזה 8 חודשים, גרה בדירה בכל אותם חודשים. כעת בעל הדירה מבקש מנעמי לפנות את הדירה, אך היא מסרבת בטענה שהיא הפכה כעת להיות דיירת מוגנת בדירה. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? א.נעמי טועה, היא ואביב לא היו נשואים ולכן אינם נחשבים…