|

מבחן תיווך יולי 2018

1. היכן יש לרשום שיעבוד על זכויות במקרקעין אשר רשומים במרשם המקרקעין והיכן יש לרשום שיעבוד על זכויות במקרקעין שאינם במרשם המקרקעין ? א. שיעבוד זכויות על מקרקעין רשומים – יש לרשום בפנקסי המקרקעין ; שיעבוד זכויותעל מקרקעין שאינם רשומים – יש לרשום ברשם המשכונות.ב. שיעבוד זכויות על מקרקעין רשומים – יש לרשום ברשם הקבלנים…