|

מבחן תיווך אפריל 2018

1.כיצד מוגדר שיעור עליית המדד בתקופה מסויימת? א.ההפרש בין המדד שפורסם לאחרונה לפני סוף התקופה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה,מחולק במדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה.ב.חיבור בין המדד שפורסם לפני סוף התקופה עם המדד שפורסם לאחרונה לפני התקופה מחולק במדד שפורסם לפני תחילת התקופה.ג.המדד שפורסם לפני סוף התקופה מחולק במדד שפורסם לפני תחילת…