קורס הכנה למבחן המתווכים “קומבו”

900

הדרכה זו תעזור לכם לעבור את מבחן המתווכים
ולא לעשות ו/או לשלם אגרה נוספת בעוד 3 חודשים.

* אין צורך ברכישת בספרי לימוד

*ההדרכה תהיה פתוחה ל-365 יום מעת ההרשמה.

תיאור