מבחן תיווך אוקטובר 2016

1.יוסף הוא הבעלים של חלקה מספר 6. לאסתר אחותו בעלות על חלקה מס’ 7. שתי החלקות צמודות זו לזו. חלקה 6 משועבדת בזיקת הנאה, בזכות מעבר כדי להגיע לחלקה 7. לימים אסתר הלכה לעולמה ויוסף ירש את חלקה 7. יוסף איחד את חלקה 6 וחלקה 7 לחלקה אחת. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון…

מבחן תיווך יולי 2016

1.אביב הוא דייר מוגן. אביב נפטר ונעמי, שהייתה ידועתו בציבור מזה 8 חודשים, גרה בדירה בכל אותם חודשים. כעת בעל הדירה מבקש מנעמי לפנות את הדירה, אך היא מסרבת בטענה שהיא הפכה כעת להיות דיירת מוגנת בדירה. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? א.נעמי טועה, היא ואביב לא היו נשואים ולכן אינם נחשבים…

|

מבחן תיווך אפריל 2016

1.שי פנה למשה המתווך וביקש ממנו למכור את הדירה שלו. שי מציג בפני משה בגאווה אישור כי הדירה רשומה בלשכת רישום המקרקעין וטוען כי עקב כך הוא אינו חייב בתשלום מס שבח בעת מכירת הדירה . בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? א.שי צודק; מאחר שהמקרקעין שלו רשומים בלשכת רישום המקרקעין אין הוא…

מבחן תיווך ינואר 2016

1.חיים הוא יזם נדל”ן. חיים רכש בניין ישן ומוזנח בן 3 קומות ובו 6 דירות. חיים רוצה להרוס את הבניין ולבנות מחדש, על פי התוכניות של הבניין הישן, ללא שינוי בצורת הבניין, בדירות או בשטח. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? א.חיים לא צריך לקבל היתר בנייה, מאחר שהוא יבנה בדיוק את אותו…