מבחן תיווך אוקטובר 2017

1. 6 בעלי דירות בבית משותף בנהריה פנו וקיבלו היתר בנייה לביצוע עבודה ברכוש המשותף, על פי תוכנית חיזוק (תמ”א 38). ההיתר ניתן לעבודה ברכוש המשותף, שמטרתה חיזוק ושינוי ברכוש המשותף שאינו הרחבת דירה או בניית דירה חדשה. בניין 10 דירות זהות בשטחן. 4 בעלי דירות מתנגדים לביצוע עבודת החיזוק האמורה. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים…

|

מבחן תיווך יולי 2017

1.אסף הינו דייר מוגן בדירה בדמי מפתח בתל אביב משנת 1955, וכעת החליט למכור את זכויותיו בדירה. מה יהיה חלקו בדמי המפתח? א.66%. ב.79%. ג.59%. ד.75%. 2.ליאון הוא דייר מוגן בנכס המשמש אותו כמספרה לפי חוזה השכירות. לימים הוא פנה לבעל הבית מנחם וביקש להשתמש במושכר כבית קפה. מנחם הבעלים סירב לבקשת ליאון, ללא כל…

מבחן תיווך אפריל 2017

1.ראובן פנה אל משה המתווך בבקשה למצוא עבורו דירת מגורים בת 4 חדרים בבית משותף. מספר ימים לאחר מכן פנה שמעון למשה המתווך בבקשה כי ימצא רוכש לדירתו אשר הינה בת 4 חדרים. שמעון ציין בפני משה כי כאשר הוא רכש אותה מהקבלן, היא הייתה בת 3 חדרים (שני חדרי שינה וסלון) וכי במסגרת שיפוץ…

מבחן תיווך ינואר 2017

1.איתמר התחייב בחוזה למכור לניצן את דירתו בתמורה למיליון ש”ח. איתמר הפר את החוזה ולא מסר את הנכס לניצן, ובשל כך החזיר לה את כספה והחוזה בוטל. מיד לאחר ביטול החוזה, מכר איתמר את דירתו לברוך תמורת מיליון וחצי ש”ח כשוויה בשוק. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? א.רק אם ניצן תוכיח כי נגרם…