“כי בשביל בתיווך נדל”ן להצליח צריך לדעת איך להרוויח”