הזמינו את “קורס ההכנה למבחן המתווכים קומבו” וקבלו במתנה
את הסימולטור “פתרת 3 נתת בראש” ואת “הזמנות שירותי תיווך במקרקעין”

להזמנת קורס ההכנה למבחן המתווכים קומבו לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch?v=qyaJhMdL5io
https://www.youtube.com/watch?v=Yyzw0FCwQ3s
https://www.youtube.com/watch?v=gRHxPVDKP2g
https://www.youtube.com/watch?v=9ExV8nVzZW0
https://www.youtube.com/watch?v=FTCTnEih1fQ