מבחן תיווך אוקטובר 2016

1.יוסף הוא הבעלים של חלקה מספר 6. לאסתר אחותו בעלות על חלקה מס’ 7. שתי החלקות צמודות זו לזו. חלקה 6 משועבדת בזיקת הנאה, בזכות מעבר כדי להגיע לחלקה 7. לימים אסתר הלכה לעולמה ויוסף ירש את חלקה 7. יוסף איחד את חלקה 6 וחלקה 7 לחלקה אחת. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון…

מבחן תיווך יולי 2016

1.אביב הוא דייר מוגן. אביב נפטר ונעמי, שהייתה ידועתו בציבור מזה 8 חודשים, גרה בדירה בכל אותם חודשים. כעת בעל הדירה מבקש מנעמי לפנות את הדירה, אך היא מסרבת בטענה שהיא הפכה כעת להיות דיירת מוגנת בדירה. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? א.נעמי טועה, היא ואביב לא היו נשואים ולכן אינם נחשבים…

|

מבחן תיווך אפריל 2016

1.שי פנה למשה המתווך וביקש ממנו למכור את הדירה שלו. שי מציג בפני משה בגאווה אישור כי הדירה רשומה בלשכת רישום המקרקעין וטוען כי עקב כך הוא אינו חייב בתשלום מס שבח בעת מכירת הדירה . בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? א.שי צודק; מאחר שהמקרקעין שלו רשומים בלשכת רישום המקרקעין אין הוא…

מבחן תיווך ינואר 2016

1.חיים הוא יזם נדל”ן. חיים רכש בניין ישן ומוזנח בן 3 קומות ובו 6 דירות. חיים רוצה להרוס את הבניין ולבנות מחדש, על פי התוכניות של הבניין הישן, ללא שינוי בצורת הבניין, בדירות או בשטח. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? א.חיים לא צריך לקבל היתר בנייה, מאחר שהוא יבנה בדיוק את אותו…

מבחן תיווך אוקטובר 2017

1. 6 בעלי דירות בבית משותף בנהריה פנו וקיבלו היתר בנייה לביצוע עבודה ברכוש המשותף, על פי תוכנית חיזוק (תמ”א 38). ההיתר ניתן לעבודה ברכוש המשותף, שמטרתה חיזוק ושינוי ברכוש המשותף שאינו הרחבת דירה או בניית דירה חדשה. בניין 10 דירות זהות בשטחן. 4 בעלי דירות מתנגדים לביצוע עבודת החיזוק האמורה. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים…

|

מבחן תיווך יולי 2017

1.אסף הינו דייר מוגן בדירה בדמי מפתח בתל אביב משנת 1955, וכעת החליט למכור את זכויותיו בדירה. מה יהיה חלקו בדמי המפתח? א.66%. ב.79%. ג.59%. ד.75%. 2.ליאון הוא דייר מוגן בנכס המשמש אותו כמספרה לפי חוזה השכירות. לימים הוא פנה לבעל הבית מנחם וביקש להשתמש במושכר כבית קפה. מנחם הבעלים סירב לבקשת ליאון, ללא כל…

מבחן תיווך אפריל 2017

1.ראובן פנה אל משה המתווך בבקשה למצוא עבורו דירת מגורים בת 4 חדרים בבית משותף. מספר ימים לאחר מכן פנה שמעון למשה המתווך בבקשה כי ימצא רוכש לדירתו אשר הינה בת 4 חדרים. שמעון ציין בפני משה כי כאשר הוא רכש אותה מהקבלן, היא הייתה בת 3 חדרים (שני חדרי שינה וסלון) וכי במסגרת שיפוץ…

מבחן תיווך ינואר 2017

1.איתמר התחייב בחוזה למכור לניצן את דירתו בתמורה למיליון ש”ח. איתמר הפר את החוזה ולא מסר את הנכס לניצן, ובשל כך החזיר לה את כספה והחוזה בוטל. מיד לאחר ביטול החוזה, מכר איתמר את דירתו לברוך תמורת מיליון וחצי ש”ח כשוויה בשוק. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? א.רק אם ניצן תוכיח כי נגרם…

|

מבחן תיווך אוקטובר 2018

1. יניב, מתווך מקרקעין מוסמך, החתים את יונת על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, לשכירת דירה בבית משותף ברחוב הפרחים 52 חולון (ולהלן הבית המשותף). זאת ללא ציון מספר קומה ומספר דירה. לאחר שנחתמה ההזמנה הציג יניב בפני יונת חמש דירות בקומה הרביעית בבית המשותף. יניב לא מסר ליונת העתק של ההזמנה. עוד באותה פגישה…